דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
חנות וירטואלית
צרכנות
עמותה cinema
פייסבוק
אינסטגרם
עוגן לחיים

הודעה על נפטרים

נוהל הודעה על נפטרים

 עדכון מתאריך 23.02.2016

 

1         כללי

א        עמותת חיל הים משתתפת בצערם של המשפחות במות יקיריהם וכחלק ממורשת חיל הים מפרסמת לחבריה בעת מות חבריהם לנשק.

2         מטרה

א        להודיע לחברי עמותת חיל הים על מות חבר ו/או קרוב משפחה מדרגה ראשונה של החבר ולעדכן אותם במועד ההלוויה והשבעה.

ב        לפרסם לחברי עמותת חיל הים במות יוצא חיל הים גם אם לא היה רשום כחבר עמותה

3         אחריות ביצוע נוהל

א        מזכיר העמותה הנו האחראי לביצוע נוהל על כל סעיפיו

4         שיטה

א        לאור ריבוי שמות דומים , בעת קבלת הודעה על נפטר במשרד העמותה, תתבצע תחילה בדיקה בדבר נכונות הפרטים שמדובר על האדם הנכון .

ב        קיימות מספר מודעות על פטירה.

1)       נפטר שהיה חבר עמותה

2)       קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר עמותה

3)       נפטר שהוא יוצא חיל הים  ואינו רשום כחבר בעמותה.

ג          פרטים למילוי עם קבלת הודעה על פטירה

1)       שם הנפטר

2)       שם מוסר ההודעה וטלפון

3)       גיל ודרגת הנפטר

4)       שעה וכתובת מקום ההלוויה

5)       כתובת השבעה

6)       דרגתו האחרונה (מיל.) ופרטי תקופות ומקומות שרות עיקריים. (נתונים המופיעים במסד הנתונים או מתקבלים מהמשפחה)

ד        פרטים למילוי עם קבלת הודעה על פטירת קרוב משפחה מקרבה ראשונה של חבר עמותה בלבד.

1)       שם הנפטר

2)       קרבת משפחה לחבר העמותה

3)        גיל הנפטר

4)        שעה ומקום ההלוויה

5)       כתובת השבעה

ה        נוסח הודעות פטירה ודרכי פעולה

1)       בעת מות חבר עמותה תופץ באמצעות הדוא"ל הודעת פטירה כדוגמא המצורפת לנוהל זה.

2)       בעת פטירת קרוב משפחה של חבר עמותה נוסח ההודעה כלהלן:

(א)    עמותת חיל הים וחבריה משתתפים  בצערה של משפחת{שם החבר} במות {שם הנפטר/ת וקרבת המשפחה}. הלוויה תצא {מקום היציאה, תאריך ושעה} בבית העלמין {שם בית העלמין, שער}.המשפחה יושבת שבעה בבית משפחת{שם המשפחה אצלה יושבים, כתובת מלאה: רחוב, עיר, שכונה} יהי זכרו/ה ברוך

3)       בעת מות יוצא חיל הים  שאינו רשום כחבר עמותה וההודעה התקבלה מחבר עמותת חיל הים יש לפעול כלהלן:

(א)    לקבל מחבר העמותה המודיע את שם הנפטר, דרגה , מקומות שירות וגיל הנפטר את פרטי ההלוויה, מקום השבעה ושם והקרבה המשפחתית של מבקש פרסום ההודעה באמצעות העמותה.

(ב)    לפרסם באתר האינטרנט של העמותה במדור "הודעות אזכרה ופטירה" את פרטי ההודעה לרבות דרך מי התקבלה ההודעה.

(ג)      הפצה במייל לתפוצת החברים על קיום הודעה חדשה באתר.

4)       במקביל לפרסום הודעת האבל ישלח מברק לכתובת בה יושבת המשפחה שבעה (לא כולל למי שאינו חבר עמותה) בנוסח:

(א)    איתכם באבלכם – ההנהלה וחברי עמותת חיל הים

5)       בעת מות חבר עמותה אשר נמנה על ספ"כ חיל הים ישתתף בהלוויה נציג הנהלת העמותה

6)       במות מפקד חיל הים לשעבר, תיוצג העמותה בהלוויה על ידי חבר הנהלה אשר יישא עימו גלגל אבל.

 

הדפס
עבור לתוכן העמוד