דלג על חיפוש 1
חיפוש 1
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר
דלג על Banners
Banners
צרכנות
תרומות
השמה
פייסבוק
חנות וירטואלית
אתר הטבות
טיפים בנושאים שונים
חילים משוחררים

מידע כללי ותנאי יסוד

מידע כללי ותנאי יסוד לקבלת מלגה

"ים של השכלה" - תוכנית מלגות לרכישת השכלה

תוכנית המלגות "ים של השכלה" הוקמה בשנת 2008 ביוזמת בוגר חיל הים אשר אלקובי, המתגורר בארה"ב, אשר ביקש בהקמת תוכנית זאת להודות ולהוקיר על שירותם הקשה של הלוחמים ותומכי לחימה ובכך לעודד את רוח ההתנדבות והנתינה.

המטרה

לסייע ללוחמים ותומכי לחימה מצטיינים, משוחררי חיל הים אשר הינם מעוטי יכולת כלכלית, להצטרף למסלול לימודים, חרף הקשיים העומדים בפניהם.

 

הדרכים למימוש המטרה

 1. פנייה לגופים ציבוריים ופרטיים לגיוס תרומות .
 2. קיום כל פעולה חוקית אשר מותרת על פי תקנון העמותה לגיוס כספים לטובת התוכנית.
 3. פרסום פרטי התוכנית באתר האינטרנט של עמותת חיל הים ואתרי לימודים נוספים הקיימים ברשת.

שיטה

 1. התוכנית תיושם במסגרת המטרות של עמותת חיל הים, הרשומה אצל רשם העמותות ומספרה 58-010-606-0 ("העמותה") בסעיף סיוע ורווחה.
 2. ועדת המלגות תשמש כמנהלת תוכנית המלגות ותהייה כפופה להנהלת העמותה. ועדת המלגות תורכב מיו"ר אשר ייבחר מתוך חברי ההנהלה המכהנים באותה עת ואשר קבלו את המינוי מהנהלת העמותה ומחברי עמותה נוספים  .
 3. ועדת המלגות תרכז את הבקשות לקבלת מלגות תדון ותחליט על אישור להענקת מלגות פעמיים בשנה : בחודש אפריל - עבור בקשות שהוגשו מחודש ספטמבר של השנה החולפת ובחודש אוקטובר - לבקשות שהוגשו אחרי חודש אפריל של אותה שנה עבור שנת הלימודים העוקבת. 
 4. ללוחמים ותומכי הלחימה אשר סיימו את שירותם הצבאי תהא האפשרות להעביר בקשה באמצעות "טופס בקשה לקבלת מלגה" ( נספח א').

תנאי יסוד לקבלת המלגה

 1. המלגות ניתנות לחיילים מהמערך הלוחם (לוחמים או תומכי לחימה) עד דרגת סגן ועד שנתיים  מיום שחרורם משרות סדיר.

א.      "לוחם" – משמעו כל איש צוות  אשר שירת בסטאטוס שכזה במשך 3 שנים .

הערה: במקרים חריגים ניתן להסתפק בשנתיים שירות כלוחם .

ב.       "תומך לחימה" – משמעו חייל אשר במסגרת הגדרת תפקידו סייע לכוחות הלחימה לביצוע תפקידם.  במידה וועדת המלגות לא תוכל לקבע האם מבקש המלגה הנו מאוכלוסיית תומכי הלחימה הנושא יובא לבירור במספן כוח אדם של חיל הים לעניין הגדרת אותו תפקיד.

 1. הזכאות למלגות אינה מושפעת מן ההבדלים בין מוסדות או תארים שונים ומיועדות ללימודים אקדמיים לתואר ראשון (באוניברסיטה או מכללה) או לימודי תעודה בכל מוסד לימודי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה/משרד התמ"ת.
 2. המלגה תינתן לשנת לימודים אחת בלבד.
 3. תינתן אפשרות להגיש בקשה נוספת למלגה שנה לאחר מכן וזאת תהייה תלויה בסכומים העומדים לחלוקה ובאישור חריג של וועדת חלוקת המלגות.
 4. המועמד/ת עומד בפרמטרים הנהוגים בחיל הים לקביעת חייל כחייל מצטיין(צרוף המלצות מפקדים ותעודות רלבנטיות).
 5. המועמד/ת ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.
 6. מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה יוכלו להגיש מועמדות רק לקראת שנת הלימודים השנייה ולאחר שעברו בהצלחה לפחות 5 קורסים בשנת הלימודים הראשונה.
 7. המלגה אינה מיועדת ללימודי מכינה/ השלמת בגרויות/ לימודים בהיקף חלקי או לבעלי תואר לימודים קיים.
 8. קבלת מלגה באמצעות גוף אחר אינה פוסלת קבלת מלגה באמצעות תוכנית "ים של השכלה".
 9. מקבל המלגה מתחייב משך תקופת הלימודים לבצע פעילות תרומה לקהילה ו/או  לעמותה בהיקף של 60 שעות התנדבות בשנה. סוג ההתנדבות תקבע על ידי הועדה המאשרת בתאום עם מקבל המלגה.
 10. על מנת להיות זכאי להגשת מועמדות למלגה יש :

א.      לעמוד בכל התנאים לעיל, אלא אם החליטה הועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל על מועמד/ת אחד/ת או קבוצת מועמדים את תנאי המועמדות.

ב.       להגיש את כל המסמכים הנלווים על פי הרשימה שבטופס הבקשה

ג.        לעבור בראיון אישי .

 1. מקבל המלגה מתחייב לעדכן את ועדת המלגות בהתקדמות לימודיו.

חלוקת מלגות

 1. אחת לשנה ולא יאוחר מחודש אפריל של אותה שנה תקבע ועדת המלגות את מספר המלגות וסכום כל מלגה בהתאם לסכום הכסף אשר בחשבון התוכנית (בכפוף לסעיף 4 בפרק זה).
 2. ועדת המלגות תהייה רשאית מדי שנה  לשנות את מספר המלגות המחולקות ואת גובה הסכום של כל מלגה בהתאם לתרומות שנוספו  (בכפוף לסעיף 4 בפרק זה).
 3. גובה המלגה שתקבע תהייה שווה לכל מקבליה.
 4. מקרים חריגים בהם נדרש סכום גבוה מהנקבע ידונו על ידי ועדת המלגות במסגרת אישור חריגים .
 5. זכאי המלגה ימציא לועדת המלגות את מסמכי ההרשמה למוסד הלימודים הנבחר.
 6. לא המציא המועמד את כל המסמכים הנדרשים למימוש המלגה בפרק זמן של עד 60 יום, הזכאות למלגה תתבטל. הודעה תימסר לזוכה המלגה.
 7. המלצת חברי הועדה, המראיינים את המועמדים תועבר לאישור סופי של ועדת המלגות.
 8. ועדת המלגות באמצעות משרד העמותה תעביר החלטתה לזכאי המלגה לכתובת מגוריו.
 9. כספי המלגה ישולמו ישירות למוסד האקדמי. אישור יינתן לזכאי המלגה.
 10. מימוש המלגה בכפוף לכל התנאים שבתקנון, תוך 30 יום מהודעת הזכייה למועמד.במקרים חריגים, בהיעדר מסמכים מהמוסד החינוכי יינתנו 30 יום נוספים למועמד להשלים ולמלא אחר כל התנאים למימוש המלגה.
 11. זכאי המלגות ימסרו, טרם קבלת המלגה, מכתב תודה לועדת המלגות עבור התורמים הנדיבים. מכתבי התודה ותמונות הזכאים ישמשו במידת הצורך להפקת חוברת "הצדעה לתורמים"  שהינה אמצעי לתיעוד וגיוס משאבים ותרומות.
 12. מקבל מלגה יוכר באופן אוטומטי כחבר עמותה ללא תשלום לשנת הלימודים עבורה קיבל את המלגה.
 13. תעודת זכאות תוענק במסגרת יום חיל הים או כל אירוע אחר אשר יוחלט עליו.
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד